Multidisciplinarni pristup promicanju mentalnog zdravlja djece predškolske dobi: Pomažu li priče?

Berta Bacinger Klobučarić, Eleonora Glavina

Sažetak


Briga o mentalnom zdravlju počinje od najranije dobi jer to znači ulaganje u mentalno zdravlje u odrasloj dobi. Pozitivnom mentalnom zdravlju djeteta pridonosi jačanje zaštitnih čimbenika očuvanja mentalnog zdravlja djece pri čemu važnu ulogu ima praćenje njihovih  psihičkih potreba i organiziranje poticajne okoline i aktivnosti. Kao snažan oblik poticanja psiholoških razvojnih potreba djece izdvojili smo aktivnost čitanja priča djeci, za što nam iskustva govore da se u zbilji premalo prakticira. Čitanje priča djeci obogaćuje rana iskustva i osigurava širenje vidika. Čitanje djetetu obogaćuje rječnik, pomaže u oblikovanju pojmova. Pridonosi razvoju socijalnih vještina, potiče poučavaju pravilima ponašanja. Pridonosi bliskosti djeteta s odraslom osobom koja mu čita, čime se postavljaju temelji emocionalno stabilnog razvoja. Čitanje otvara niz mogućnosti za organiziranje razvojno-stimulacijskih, a djetetu zanimljivih aktivnosti. Čitanjem u predškolskoj vrtićkoj skupini i tijekom razgovora o priči djeca nauče slušati jedni druge, uvažavati osjećaje drugih, uče o uzajamnosti.

Dječji vrtići gradova Međimurske županije, u suradnji s Udrugom odgajatelja Međimurske županije "Krijesnice" te Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije, su tijekom pedagoške godine 2011/2012 g. provodili aktivnosti poticanja pričanja priča djeci u dobi prije polaska u školu sa svrhom jačanja njihove socio-emocionalne kompetentnosti. Aktivnostima koje su osmišljene nastojalo se:

→ odgajateljima naglasiti važnost čitanja djeci i senzibilizirati ih za pričanje priča i drugih literarnih sadržaja;

→ potaknuti obiteljsku sredinu na konstruktivno provođenje vremena s djetetom poticanjem na aktivnosti vezane za stvaranje navike uzimanja čitalačkog štiva i pobuđivanjem interesa za čitanje;

→ stvarati ritual i razviti naviku čitanja kao pripremu za samostalno čitanje.

Djelatnici vrtića i roditelji djece educirani su o mentalnom zdravlju djece i o psihološkim značajkama važnosti čitanja priča djeci. Provedena je edukativno-interaktivna radionica - pričanja bajki i priča, koju je vodila profesionalna pripovjedačica bajki Jasna Held. Odgajateljima je ponuđen popis sadržaja za čitanje djeci sačinjen sukladno razvojnim potrebama i interesima djece, te niz aktivnosti kojima se prorađuje ispričani sadržaj u skupini.

Efekti i učinkovitost cjelokupnog programa vrednovani su kroz skalu Pros/Ag, upitnik za roditelje kreiran u tu svrhu, kroz redovito pismeno praćenje od strane odgajatelja vezano uz čitanje i provođenje aktivnosti nakon čitanja.

Namjera je da se kontinuiranim provođenjem ovakvog programa popularizira čitanje kao oblik kvalitetno provedenog vremena s djecom predškolske dobi, što će osvijestiti dobit od čitanja  djeci i potaknuti što češće čitalačke aktivnosti sa djecom.

Ključne riječi


mentalno zdravlje, djeca, vrtić, zavod za javno zdravstvo

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja