Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

Diana Uvodić-Đurić, Berta Bacinger Klobučarić, Renata Kutnjak Kiš

Sažetak


Alkoholizam je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema te jedan od pet izabranih zdravstvenih prioriteta u Međimurskoj županiji.

U 2010. od  ukupnog broja hospitaliziranih u ŽB Čakovec  zbog duševnih poremećaja i poremećaja u ponašanju udio hospitalizacija zbog alkoholizma  iznosio je 21.7 %. Alkoholizam i alkoholna ciroza jetre bili su peti po redu vodeći uzrok smrti  u Međimurskoj županiji. Istraživanja  provedena 2007.g. na slučajno izabranom uzorku učenika 7. i 8. razreda osnovne i 2. razreda srednje škole pokazala su da se početak pijenja pomiče u sve nižu životnu dob, mnogi naši ispitanici  učestalije piju već od 7. razreda. U 2.r. srednje škole tri i više puta u životu je bilo pijano 66,3 % mladića i 47,7% djevojaka što se već smatra rizičnim ponašanjem.

Potaknut spoznajom i veličinom problema, ZZJZ Međimurske županije pokrenuo je rad Savjetovališta koje je osmišljeno  kao lako dostupna pomoć osobama koje prepoznaju kod sebe ili kod bližnjih probleme vezane uz prekomjerno pijenje, s ciljem pronalaženja puteva uklanjanja navike pijenja, odnosno kod osoba bolesnih od ovisnosti - puteve izlječenja. Namjera pokretanja Savjetovališta jest i objedinjavanje različitih sustava koji se bave alkoholizmom te unaprijeđenje  koordinacije između niza institucija i struka.

U Savjetovalištu rade osobe različitih struka ( psiholog, liječnik, socijalni radnik i socijalni pedagog) koje svaka sa svojom ulogom pridonose procesu rehabilitacije i pomoći.

Uz mogućnost direktnog osobnog kontakta za koji nije potrebna uputnica, radi lakše dostupnosti korisnicima je na raspolaganju telefonski broj 099 222 1 888, online kontakt preko web stranice ZZJZ te Facebook profila čime se zakoračilo bliže javnosti, a rad savjetovališta oglašava se preko tiskanih letaka, plakata, kolumne u lokalnim novinama te radio emisija.

Prednosti ovako osmišljenog Savjetovališta su nerestriktivnost i nestigmatiziranje, što korisnicima pruža osjećaj sigurnosti.


Ključne riječi


alkoholizam, međimurje, pedagog, savjetovalište

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja