Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

Autor(i)

  • Diana Uvodić-čurić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Berta Bacinger Klobučarić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Renata Kutnjak Kiš Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Ključne riječi:

alkoholizam, međimurje, pedagog, savjetovalište

Sažetak

Alkoholizam je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema te jedan od pet izabranih zdravstvenih prioriteta u Međimurskoj županiji. U 2010. od   ukupnog broja hospitaliziranih u ŽB čakovec   zbog duševnih poremećaja i poremećaja u ponašanju udio hospitalizacija zbog alkoholizma   iznosio je 21.7 %. Alkoholizam i alkoholna ciroza jetre bili su peti po redu vodeći uzrok smrti  u Međimurskoj županiji. Istraživanja  provedena 2007.g. na slučajno izabranom uzorku učenika 7. i 8. razreda osnovne i 2. razreda srednje škole pokazala su da se početak pijenja pomiče u sve nižu životnu dob, mnogi naši ispitanici   učestalije piju već od 7. razreda. U 2.r. srednje škole tri i više puta u životu je bilo pijano 66,3 % mladića i 47,7% djevojaka što se već smatra rizičnim ponašanjem. Potaknut spoznajom i veličinom problema, ZZJZ Međimurske županije pokrenuo je rad Savjetovališta koje je osmišljeno   kao lako dostupna pomoć osobama koje prepoznaju kod sebe ili kod bližnjih probleme vezane uz prekomjerno pijenje, s ciljem pronalaženja puteva uklanjanja navike pijenja, odnosno kod osoba bolesnih od ovisnosti - puteve izlječenja. Namjera pokretanja Savjetovališta jest i objedinjavanje različitih sustava koji se bave alkoholizmom te unaprijeđenje   koordinacije između niza institucija i struka. U Savjetovalištu rade osobe različitih struka ( psiholog, liječnik, socijalni radnik i socijalni pedagog) koje svaka sa svojom ulogom pridonose procesu rehabilitacije i pomoći. Uz mogućnost direktnog osobnog kontakta za koji nije potrebna uputnica, radi lakše dostupnosti korisnicima je na raspolaganju telefonski broj 099 222 1 888, online kontakt preko web stranice ZZJZ te Facebook profila čime se zakoračilo bliže javnosti, a rad savjetovališta oglašava se preko tiskanih letaka, plakata, kolumne u lokalnim novinama te radio emisija. Prednosti ovako osmišljenog Savjetovališta su nerestriktivnost i nestigmatiziranje, što korisnicima pruža osjećaj sigurnosti.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi