Probir na oštećenje sluha u novorođenčadi – postupnik i prvi rezultati novog preventivnog programa u Hrvatskoj

Borut Marn

Sažetak


Cilj: Danas je u svijetu prihvaćeno kako se jedino sveobuhvatnim probirom novorođenčadi na oštećenje sluha (SPNOS) može pravovremeno otkriti prirođeno oštećenje sluha, oštećenje koje ubrajamo u jedno od najčešćih prirođenih oštećenja uopće (od 1 do 3 djece na 1000 živorođenih). Jedino SPNOS omogućuje ranu dijagnostiku oštećenja i slušnu rehabilitaciju najkasnije u dobi od 6 mjeseci. Do sada je prosječna dob otkrivanja oštećenja bila dob od 2 do 3 godine. 
Metode: U Hrvatskoj je, među prvima u Europi, uspješno započeo program SPNOS-a na nacionalnoj razini i to od kraja 2002 godine. Prvi stupanj probira provode medicinske sestre u rodilištima metodom automatskog bilježenja evocirane otoakustičke emisije (A-OAE). Drugi stupanj u pozitivne djece provodi se unutar prvih mjesec dana života ili istom metodom u rodilištu gdje je dijete rođeno, ili automatskim bilježenjem evociranih potencijala moždanog debla (A-ABR) u sekundarnom centru koji provode otorinolaringolozi i/ili audiološki tehničari. Od ukupno 34 rodilišta koja imaju aparat za provjeru sluha, gotovo sva uspješno provode probir. Sekundarni centri probira nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. U slučaju i dalje pozitivnog nalaza, slijedi audiološka obrada, i ovisno o nalazu, rehabilitacija. 
Rezultati: U djece rođene između listopada 2002. i studenog 2004. u Hrvatskoj je zahvaljujući programu otkriveno ukupno 102 djece u prosječnoj dobi od 3 mjeseca. Prema dosadašnjim rezultatima prevalencija prirođenog i trajnog oštećenja sluha u Hrvatskoj je 1,8 ‰. U jednog djeteta otkriveno je obostrano retrokohlearno oštećenje. U tijeku je poboljšanje nacionalne mreže razmjene podataka, promjena zakona o zdravstvenoj zaštiti i edukacija stručnjaka u vrlo ranoj dijagnostici i rehabilitaciji. 

Ključne riječi


probir, oštećenje sluha, novorođenčad, Hrvatska

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja