Stimulacija emocionalnog razvoja djece

Marta Ljubešić

Sažetak


U članku se prikazuju obilježja ranog emocionalnoga razvoja djece i uvjeti koji pogoduju zdravom razvoju. Emocije i njihove razvojne promjene u prvoj godini života nije moguće proučavati izvan dijade roditelj-dijete. Ovu dijadu odlikuje uspostavljanje snžnog emocionalnog odnosa između djeteta i roditelja i međusobna regulacija ponašanja koju opažamo u njihovim interakcijama. Rane su interakcije i emocionalne razmjene u velikoj mjeri u funkciji djetetova učenja odnosno psihičkoga razvoja i njihov skladni razvoj značajan je zaštitni čimbenik mentalnog razvoja djece s dugoročnim učincima na socijalnu i kognitivnu razvojnu domenu. Rane interakcije mogu biti narušene uslijed različitih čimbenika kako na strani roditelja tko i na strani djeteta. Najčešće spominjani rizični čimbenici su psihosocijalna nezrelost za roditeljstvo, duševne bolesti, osobito depresija ili dugotrajna izloženost stresu, te neurorazvojni čimbenici rizika ili djetetove zdravstvene odnosno razvojne teškoće. Suvremena istraživanja ukazuju na povezanost emocionalnoga razvoja s ostalim razvojnim domenama u djeteta. Svako dijete ima svoj jedinstven temperament i druga razvojna obilježja i pružanjem ranog iskustva koje odgovara djetetovoj prirodi potiče se zdravi socio-emocionalni razvoj, preveniraju teškoće učenja i ponašanja i osposobljava se dijete za puni razvoj vlastitih potencijala.

Ključne riječi


emocionalni razvoj, emocionalna komunikacija, rane interakcije, mentalno zdravlje dojenčadi

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja