Suradnja između Slovenije i Hrvatske na području suzbijanja problema alkoholizma

Autor(i)

  • Nataša Sorko Društvo Žarek upanja

Ključne riječi:

alkoholizam, hrvatska, slovenija, suradnja, udruge

Sažetak

Udruga „Žarek upanja“  u proteklih je osam godina intenzivirala   suradnju s hrvatskim institucijama i nevladinim udrugama koje se bave problemom alkoholizma. Tijekom razvoja suradnje postavljeni su različiti ciljevi. Važno   je bilo naglasiti nužnost suradnje u obje države u   razvoju aktivnosti na području alkohologije i šire, uključujući i mrežu   međuljudskih odnosa koji na tom području ostvaruju i ono, što se čini   na prvi pogled,  nemoguće. Većina aktivnosti  realizirana je na području edukacije, kulturnih i sportskih događaja.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi