Fetalna medicina

Autor(i)

  • Zora Zakanj Opća bolnica Karlovac

Sažetak

Razvojem medicinske znanosti, naglo se širi i krug novih spoznaja i mogućnosti u fetalnoj medicini s potrebom da postane ravnopravna s ostalim medicinskim granama. Danas koncept fetalne medicine multidisciplinarno okuplja stručnjake različitih profila sa ciljem rađanja zdravog djeteta. Današnji stavovi govore u prilog brige za zdravlje djeteta još prije samog začeća, pa su i usmjerenja u pedijatrijskoj struci podređena ovom cilju. Osnivaju se fetalni timovi i fetalni centri kao vrhunac skrbi i unapređenja koncepta "fetus kao pacijent". Briga za zdravlje nerođenog djeteta donosi sa sobom i niz moralnih i etičkih izazova, ali i potrebu daljnje edukacije.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi