Sprečavanje intrauterinih infekcija

Autor(i)

  • Snježana Š krablin-Kučić Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za perinatalnu medicinu

Ključne riječi:

intraamnijska infekcija, prijevremeni porod, cerebralna dječja kljenut, spolno prenosive bolesti

Sažetak

Infekcija trudne maternice (IAI) infekcija je plodove vode, ovoja, posteljice i stijenke same maternice. Ova komplikacija može uzrokovati bakterijemiju, poremetnje tijeka trudnoće i poroda, postporodne infekcije endometrija, odgovorna je za velik broj prijevremenih poroda. Nakon carskog reza kojemu je prethodila IAI nerijetke su infekcije rane, krvarenja, endomiometritis. Kod djeteta IAI povezana je s nastankom cerebralne dječje kljenuti (DCK), ostalim neurorazvojnim poteškoćama i kroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Dijagnoza klinički prepoznatljive IAI infekcije nije teška, no problem su subkliničke infekcije na koje se teško može posumnjati koristeći danas raspoložive metode dijagnostike. Danas nema mogućnosti predvidjeti koja će djeca izložena IAI imati problema u neurorazvoju, nema spoznaja može li liječenje spriječiti ove posljedice, hitni carski rez uz IAI ne sprečava pogubne posljedice. IAI češća je u žena u čijem se genitalnom sustavu mogu izolirati spolno prenosive bakterije, no IAI mogu uzrokovati i brojne oportunističke bakterije koje u uobičajenim uvjetima nisu patogeni. Nalaženje načina kako i kada dijagnosticirati i liječiti spolno prenosive infekcije, i kako spriječiti invazivnost oportunističke flore genitalnog sustava danas je najveći izazov perinatologije. U radu se prikazuju svi aspekti uzročnika, dijagnostike, liječenja i komplikacija IAI.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi