Sprečavanje intrauterinih infekcija

Snježana Škrablin-Kučić

Sažetak


Infekcija trudne maternice (IAI) infekcija je plodove vode, ovoja, posteljice i stijenke same maternice. Ova komplikacija može uzrokovati bakterijemiju, poremetnje tijeka trudnoće i poroda, postporodne infekcije endometrija, odgovorna je za velik broj prijevremenih poroda. Nakon carskog reza kojemu je prethodila IAI nerijetke su infekcije rane, krvarenja, endomiometritis. Kod djeteta IAI povezana je s nastankom cerebralne dječje kljenuti (DCK), ostalim neurorazvojnim poteškoćama i kroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Dijagnoza klinički prepoznatljive IAI infekcije nije teška, no problem su subkliničke infekcije na koje se teško može posumnjati koristeći danas raspoložive metode dijagnostike. Danas nema mogućnosti predvidjeti koja će djeca izložena IAI imati problema u neurorazvoju, nema spoznaja može li liječenje spriječiti ove posljedice, hitni carski rez uz IAI ne sprečava pogubne posljedice. IAI češća je u žena u čijem se genitalnom sustavu mogu izolirati spolno prenosive bakterije, no IAI mogu uzrokovati i brojne oportunističke bakterije koje u uobičajenim uvjetima nisu patogeni. Nalaženje načina kako i kada dijagnosticirati i liječiti spolno prenosive infekcije, i kako spriječiti invazivnost oportunističke flore genitalnog sustava danas je najveći izazov perinatologije. U radu se prikazuju svi aspekti uzročnika, dijagnostike, liječenja i komplikacija IAI.

Ključne riječi


intraamnijska infekcija, prijevremeni porod, cerebralna dječja kljenut, spolno prenosive bolesti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja