EUROCAT – epidemiologijsko praćenje prirođenih mana u Europi

Autor(i)

  • Ingeborg Barišić Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija Klinika za dječje bolesti Zagreb

Ključne riječi:

kongenitalne anomalije, epidemiologija, prevencija, praćenje

Sažetak

Registri prirođenih mana osnivaju se zato da bi se uspostavio nadzor nad pojavnošću prirođenih mana koje imaju sve veću važnost u strukturi morbiditeta i mortaliteta dojenčadi. U Europi već 25 godina djeluje EUROCAT - mreža regionalnih registara - koja godišnje nadzire oko1.2 milijuna porođaja. Ciljevi registra su prikupljanje osnovnih epidemologijskih informacija o prirođenim manama, rano otkrivanje izloženosti teratogenima, pojave nakupljanja u vremenu i prostoru, te evaluacija učinkovitosti organizacije i primjene primarne prevencije i prenatalnog probira na razini populacije. EUROCAT se pokazao kao djelotvorna mreža i infrastruktura za istraživanja na području etiologije i prevencije prirođenih mana. Hrvatski registar, sa središnjicom u Referentnom centru Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija Republike Hrvatske, djeluje od 1983. godine i obuhvaća četiri regije – Varaždin, Rijeku, Pulu i Koprivnicu. Š irenje registra na ostala područja Hrvatske značajno bi poboljšalo praćenje kvalitete i planiranje zdravstvene zaštite u trudnoći i ranom djetinjstvu.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi