Mogućnosti i područja suradnje dviju prekograničnih zdravstvenih ustanova - Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije iz Čakovca, Republika Hrvatska te Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote, Republika Slovenija

Renata Kutnjak Kiš, Branislava Belović

Sažetak


Suradnja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote traje već gotovo 10 godina. Započela je na stručnom skupu organiziranom od strane Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo održanog u OŠ Štrigova u Gornjem Međimurju. Skup je bio namijenjen javnozdravstvenim djelatnicima te ravnateljima i stručnim suradnicima osnovnih škola u Međimurskoj županiji, s ciljem unapređenja prehrane u školskim kuhinjama. Prim. dr. med. Branislava Belović bila je pozvana kao vanjski predavač iz Republike Slovenije  – stručnjak s područja pravilne prehrane, koja je tom prigodom prezentirala neke od projekata unapređenja prehrane u školama koje je Zavod za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote implementirao u osnovnim školama u Pomurju a bile su također predstavljene pozitivne promjene u jelovniku školske kuhinje OŠ Štrigova, koje je potaknula dr. Belović u suradnji sa Štefanijom Ambruš, profesoricom kemije i biologije u toj školi. Sjećam se da me tom prigodom zadivila njezina stručnost, ali još više jednostavnost i nadasve praktičnost, odnosno znanje pretočeno u akcije te spremnost da se znanje i iskustvo prenosi drugima. Već tada smo razgovarale o mogućim područjima i oblicima suradnje naših ustanova. Tijekom vremena, koristili smo sve strategije suradnje, od umrežavanja, koordinacije, su-djelovanja, pa do suradnje s ciljem jačanja kapaciteta partnera. Surađivali smo različitim intenzitetom, što je ovisilo najviše o raspoloživom vremenu za zajedničke aktivnosti i o mogućnostima dijeljenja resursa, dok smo treći preduvjet, bez kojeg nije moguća uspješna partnerska suradnja, a to je maksimalno uzajamno povjerenje, uvijek imali. Upravo iz tog razloga, naša je suradnja sve do ove godine bila neformalna, ali smo uz povjerenje vodili računa i o našim obvezama i o odgovornostima, kako bi obje ustanove imale i nadalje svoj „motiv“ za suradnju (obostrana „dobit“ je jedno od zlatnih pravila suradnje). Ove smo godine formalizirali našu suradnju potpisivanjem partnerskog ugovora za rad na projektu „Action-for-health“ kojeg većim dijelom financira Europska unija u okviru Programa za zdravlje, a cilj mu je smanjivanje nejednakosti u zdravlju putem programa promicanja zdravlja. Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota iz Slovenije je nositelj projekta, odnosno vodeći partner, a Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je jedan od 9 ostalih partnera iz Europe.

Regija Pomurje i Međimurska županija su granične regije dviju država, Slovenije i Hrvatske, koje su kroz povijest bile na različite načine povezane. Brojni socioekonomski, kulturalni i okolišni, radni i životni uvjeti, osobni način života ovih dviju zajednica, jednako kao i organizacija te način funkcioniranja zdravstvenih, obrazovnih, političkih i drugih institucija te nevladinih udruga, vrlo su slični, a opet i dovoljno različiti, da dvjema javnozdravstvenim ustanovama međusobna suradnja predstavlja velike mogućnosti i veliki izazov.


Ključne riječi


prekogranična suradnja, Hrvatska i Slovenija, javnozdravstvene ustanove, primjeri dobre prakse

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja