Mogućnosti i područja suradnje dviju prekograničnih zdravstvenih ustanova - Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije iz čakovca, Republika Hrvatska te Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote, Republika Slovenija

Autor(i)

  • Renata Kutnjak Kiš Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Branislava Belović Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ključne riječi:

prekogranična suradnja, Hrvatska i Slovenija, javnozdravstvene ustanove, primjeri dobre prakse

Sažetak

Suradnja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote traje već gotovo 10 godina. Započela je na stručnom skupu organiziranom od strane Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo održanog u OŠ  Š trigova u Gornjem Međimurju. Skup je bio namijenjen javnozdravstvenim djelatnicima te ravnateljima i stručnim suradnicima osnovnih škola u Međimurskoj županiji, s ciljem unapređenja prehrane u školskim kuhinjama. Prim. dr. med. Branislava Belović bila je pozvana kao vanjski predavač iz Republike Slovenije   – stručnjak s područja pravilne prehrane, koja je tom prigodom prezentirala neke od projekata unapređenja prehrane u školama koje je Zavod za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote implementirao u osnovnim školama u Pomurju a bile su također predstavljene pozitivne promjene u jelovniku školske kuhinje OŠ  Š trigova, koje je potaknula dr. Belović u suradnji sa Š tefanijom Ambruš, profesoricom kemije i biologije u toj školi. Sjećam se da me tom prigodom zadivila njezina stručnost, ali još više jednostavnost i nadasve praktičnost, odnosno znanje pretočeno u akcije te spremnost da se znanje i iskustvo prenosi drugima. Već tada smo razgovarale o mogućim područjima i oblicima suradnje naših ustanova. Tijekom vremena, koristili smo sve strategije suradnje, od umrežavanja, koordinacije, su-djelovanja, pa do suradnje s ciljem jačanja kapaciteta partnera. Surađivali smo različitim intenzitetom, što je ovisilo najviše o raspoloživom vremenu za zajedničke aktivnosti i o mogućnostima dijeljenja resursa, dok smo treći preduvjet, bez kojeg nije moguća uspješna partnerska suradnja, a to je maksimalno uzajamno povjerenje, uvijek imali. Upravo iz tog razloga, naša je suradnja sve do ove godine bila neformalna, ali smo uz povjerenje vodili računa i o našim obvezama i o odgovornostima, kako bi obje ustanove imale i nadalje svoj „motiv“ za suradnju (obostrana „dobit“ je jedno od zlatnih pravila suradnje). Ove smo godine formalizirali našu suradnju potpisivanjem partnerskog ugovora za rad na projektu „Action-for-health“ kojeg većim dijelom financira Europska unija u okviru Programa za zdravlje, a cilj mu je smanjivanje nejednakosti u zdravlju putem programa promicanja zdravlja. Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota iz Slovenije je nositelj projekta, odnosno vodeći partner, a Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je jedan od 9 ostalih partnera iz Europe. Regija Pomurje i Međimurska županija su granične regije dviju država, Slovenije i Hrvatske, koje su kroz povijest bile na različite načine povezane. Brojni socikonomski, kulturalni i okolišni, radni i životni uvjeti, osobni način života ovih dviju zajednica, jednako kao i organizacija te način funkcioniranja zdravstvenih, obrazovnih, političkih i drugih institucija te nevladinih udruga, vrlo su slični, a opet i dovoljno različiti, da dvjema javnozdravstvenim ustanovama međusobna suradnja predstavlja velike mogućnosti i veliki izazov.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi