Usporedba osobitosti bakterijskih izolata iz hemokultura Županijske bolnice Čakovec i Splošne bolnišnice Murska Sobota u petogodišnjem razdoblju

Marina Payerl-Pal, Iztok Štrumbelj, Emil Pal

Sažetak


Za odgovarajuće liječenje sepse, iznimno značajnog kliničkog entiteta u kojem treba pravovremeno djelovati odgovarajućom antibiotskom terapijom potrebno je poznavati i najčešće uzročnike.

Ovaj rad imao je za  cilj retrospektivnom analizom utvrditi najčešće bakterijske izolate iz uzoraka krvi kod bolesnika sa sumnjom na sepsu i njihovu osjetljivost na antibiotike u dvije bolnice, Županijskoj bolnici Čakovec i Splošnoj bolnišnici Murska Sobota u dvije susjedne države Republika Hrvatska i Republika Slovenija. Period praćenja uključivao je razdoblje od 2005. do 2009. godine.

Za obradu hemokultura, kod sumnje na bakterijemiju, obje bolnice koriste komercijalne uređaje za hemokulture i odgovarajuće tekuće hranjive podloge ( Čakovec: Bact Alert, bio Merieux; Murska Sobota: Bactec 9120, Becton Dickinson).

Osjetljivost na antibiotike izoliranih bakterija određivana je disk difuzijskom metodom u skladu s američkim Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standardima u oba laboratorija.

U radu je prikazana osjetljivost na antibiotike bakterijskih izolata koji su uključeni u praćenje osjetljivosti kroz europski projekt European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) (E. coli; S. aureus; K. pneumoniae; S. pneumoniae; P. aeruginosa; E. faecalis; E. faecium).

Broj pozitivnih bočica (HK) po bolesniku iznosio je  u  Splošnoj bolnišnici Murska Sobota  9%, a u Županijskoj bolnici Čakovec 10,2% .

Vodeća tri mjesta među izolatima iz hemokultura u obje bolnice zauzimaju istim redosljedom  E. coli; S. aureus i K. pneumoniae.

Udio ESBL sojeva među izolatima E. coli u Murskoj Soboti iznosi 5,5%, dok je njihov udio u Čakovcu niži i čini 2,8%  Kod  kinolona se uočava najznačajniji trend smanjenja osjetljivosti E. coli u Čakovcu (od 97% do 80%), što nije slučaj i u Murskoj Soboti. U obje sredine nema zabilježenih sojeva rezistentnih na imipenem.

Značajna razlika postoji u udjelu MRSA izolata, odnosno značajno veća zastupljenost (13%) u ŽB Čakovec u odnosu na Splošnu bolnišnicu Murska Sobota ( 4%.).

U istom vremenskom razdoblju u obje bolnice izoliran je jednak broj izolata K. pneumoniae, s vrlo sličnim rezistogramom. ESBL sojeva («extended spectrum beta-lactamases») u Čakovcu ima 8%, a u Murskoj Soboti 10%. Rezistencija na karbapeneme nije zabilježena. Najznačajnija razlika u ispitivanju osjetljivosti P. aeruginosa u dvije susjedne bolnice je pojava rezistentnih sojeva na karbapeneme u Čakovcu (15%), što nije zabilježeno i u Murskoj Soboti (0%).

U obje ustanove, enterokoki su rijetki izolati iz hemokultura. Među izolatima enterokoka dominira E. faecalis vrsta.

Niti u Čakovcu, niti u Murskoj Soboti nisu zabilježeni sojevi S. pneumoniae smanjene osjetljivosti na prnicilin izolirani iz hemokultura. U Murskoj Soboti penicilin ne može biti lijek izbora za empirijsku terapiju infekcija središnjeg živčanog sustava zbog  rezistencije na penicilin koja iznosi 20,5%, a u skladu s interpretativnim kriterijima za izolate pneumokoka iz središnjeg živčanoog sustava.

U svakoj sredini je neophodno dobro poznavati očekivane patogene i pratiti njihovu osjetljivost na antibiotike, kako bi se na tome zasnivala dobra empirijska terapija.

Ova retrospektivna analiza  pružila je jasan  uvid u kretanje najčešćih bakterijskih izolaza iz hemokultura te ukazala na brojne sličnosti, ali i značajne razlike u osjetljivosti bakterijskih izolata koji su zastupljeni u uzorcima kvi bolesnika sa slikom sepse u dvije regije.


Ključne riječi


sepsa, bakterijski izolat, osjetljivost bakterija na antibiotike

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja