Uloga lokalnih medija u promicanju zdravog načina života – primjer dobre prakse

Autor(i)

  • Zdenka Verban Buzeti Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
  • Branislava Belović Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ključne riječi:

promicanje zdravlja, komuniciranje s javnošću, lokalni mediji, Pomurje

Sažetak

Dobra komunikacija sa širom  javnošću važan je čimbenik uspjeha u svakodnevnom radu i razvoju na   području promicanja zdravlja. Naime, ciljana   populacija lokalnih medija u većini je slučajeva jednaka ciljanoj populaciji naših aktivnosti. Lokalni mediji -   lokalne radio postaje, TV kanali – na regionalnoj i lokalnoj razini, regionalni časopisi, općinski vjesnici, časopis za   mađarsku   manjinu, mediji romske zajednice, razni internet portali i drugi,   već godinama imaju značajnu ulogu   u promicanju zdravog načina života stanovništva Pomurja. Tako je, na primjer, zadnjih   deset godina objavljeno  preko 600 članaka u časopisima, oko 600  priloga na radiju,   više od 800 priloga na lokalnim TV postajama, a mjesečna radio emisija o zdravoj prehrani namijenjena mađarskoj manjini izvodi se neprekidno od 2002 godine….   Svake godine organizira se oko 20 javnih događaja na temu zdravlja, kao što su priredbe, izložbe, ulični štandovi, konferencije za novinare i drugi događaji.  O svakom događaju u prosjeku izvještava pet predstavnika medija. U   aktivnosti, projekte i programe s područja javnog zdravstva lokalne medije uključujemo kao partnere. Važno   je napomenuti da su lokalni mediji postali pristupačniji i skloniji objavljivanju priloga na temu očuvanja zdravlja.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi