Uloga lokalnih medija u promicanju zdravog načina života – primjer dobre prakse

Zdenka Verban Buzeti, Branislava Belović

Sažetak


Dobra komunikacija sa širom  javnošću važan je čimbenik uspjeha u svakodnevnom radu i razvoju na  području promicanja zdravlja. Naime, ciljana  populacija lokalnih medija u većini je slučajeva jednaka ciljanoj populaciji naših aktivnosti. Lokalni mediji -  lokalne radio postaje, TV kanali – na regionalnoj i lokalnoj razini, regionalni časopisi, općinski vjesnici, časopis za  mađarsku  manjinu, mediji romske zajednice, razni internet portali i drugi,  već godinama imaju značajnu ulogu  u promicanju zdravog načina života stanovništva Pomurja. Tako je, na primjer, zadnjih  deset godina objavljeno  preko 600 članaka u časopisima, oko 600  priloga na radiju,  više od 800 priloga na lokalnim TV postajama, a mjesečna radio emisija o zdravoj prehrani namijenjena mađarskoj manjini izvodi se neprekidno od 2002 godine….  Svake godine organizira se oko 20 javnih događaja na temu zdravlja, kao što su priredbe, izložbe, ulični štandovi, konferencije za novinare i drugi događaji.  O svakom događaju u prosjeku izvještava pet predstavnika medija. U  aktivnosti, projekte i programe s područja javnog zdravstva lokalne medije uključujemo kao partnere. Važno  je napomenuti da su lokalni mediji postali pristupačniji i skloniji objavljivanju priloga na temu očuvanja zdravlja.


Ključne riječi


promicanje zdravlja, komuniciranje s javnošću, lokalni mediji, Pomurje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja