Promjene u mortalitetu stanovništva Crne Gore u postojećim ekonomskim i socijalnim uvjetima

Agima Ljaljević, Nataša Terzić, Jelena Radulović

Sažetak


Mortalitet stanovništva Crne Gore ukazuje na demografske i zdravstvene karakteristike tog stanovništva, kao i na socijalno-ekonomske prilike u kojima živi.
Podatci o mortalitetu su jedini podaci čija je evidencija zakonski regulirana po međunarodno utvrđenoj metodologiji, a posljednjih godina se bilježi značajna promjena njihovih vrijednosti. Od posebnog značaja su mortalitetni podatci koji se prikazuju za pojedine kategorije stanovništva. Dosadašnja istraživanja su pokazala da i na današnjoj razini razvoja nauke postoje oboljenja ili stanja, koja su izavala smrt, a mogla su biti spriječena pravodobnim mjerama.
METODE: U radu su analizirani publicirani podatci rutinske vitalne statistike. Korištene publikacije su: Statistički godišnjak Crne Gore i Statistički godišnjak o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Republici Crnoj Gori.
REZULTATI: Opća stopa umiranja u Crnoj Gori raste, kao posljedica starenja stanovništva. Prema podatcima za 2004. godinu stopa mortaliteta dojenčadi kao najsenzitivnijeg pokazatelja zdravlja stanovništva, iznosila je 7,8/1000 živorođenih što je i najniža izračunata vrijednost ove stope, dok je 2005. godine iznosila 9,7/1000 živorođene djece. Zapaža se i tendencija pada vrijednosti stope umiranja djece ispod pet godina života, vrlo važnog indikatora zdravlja, prema kome UNICEF rangira zemlje. 
Već pet godina, u Crnoj Gori nema registriranih slučajeva maternalnog mortaliteta.
Istraživanje, koje je rađeno u Institutu za javno zdravlje za lokalne potrebe iz 2003. godine je pokazalo da je svaki umrli stanovnik Crne Gore izgubio deset potencijalnih godina života. 
Vodeći uzroci smrti stanovništva Crne Gore, (2005. godine), bili su bolesti sustava krvotoka i tumori, ali na visokom trećem mjestu su i uzroci koji su vezani za neadekvatnu registraciju uzroka smrti.
ZAKLJUČAK: Podatci o umiranju pokazuju da je u poslednjih pedeset godina došlo do značajnih promjena. Neki od pokazatelja umiranja su na nivou europskih, dok drugi još uvijek nisu dostigli željenu razinu.

Ključne riječi


mortalitet; prijevremeno umiranje; preventabilni mortalitet; specifični mortalitet; mortalitet dojenčadi; maternalni mortalitet; očekivano trajanje života; vodeći uzroci smrti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja