Uvođenje i vrednovanje programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje” – prikaz rada Centara za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj u razdoblju 2003-2006. godine

Tatjana Nemeth Blažić

Sažetak


Cilj rada je prikazati provedbu i neke aspekte vrednovanja programa HIV-2 kojim je u Hrvatskoj uspostavljena mreža Centara za HIV savjetovanje i testiranje (CST centara). U radu se prikazuje što smo programom postigli, koji dijelovi su uspješno odrađeni, ali i oni koje bi trebalo poboljšati. Prikaz razvoja, implementacije i evaluacije HIV-2 programa, može koristiti u budućem radu na preventivnim programima iz područja HIV/AIDS-a.
U radu su korišteni podaci prikupljeni tijekom provođenja programa (opisna i financijska izvješća te ostala projektna dokumentacija), te podaci dobiveni anketiranjem i intervjuom sa sudionicima u provedbi, vanjskim suradnicima i korisnicima programa.
Program je implementiran u razdoblju od kolovoza 2003. do prosinca 2006. godine zajedničkim radom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MIZSS), službi za epidemiologiju županijskih zavoda za javno zdravstvo, Zatvorske bolnice u Zagrebu, Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i nevladinih udruga (LET, HUHIV, Iskorak, Help, Terra, IOM). 
Glavni cilj programa bio je povećati dostupnost dobrovoljnom HIV savjetovanju i testiranju cijeloj populaciji Hrvatske, pogotovo mladima i osobama rizičnog ponašanja u svrhu prevencije HIV infekcije i AIDS-a. Model rada bio je uspostaviti mrežu CST centara koji su integrirani u postojeći sustav zdravstvene zaštite.

Ključne riječi


HIV savjetovanje i testiranje; centar za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje; VCT; CST; prevencija HIV/AIDS-a

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja