Prehrana za kvalitetan kreativni rad

Franjo Jović, Ariana Vorko-Jović

Sažetak


Cilj: Dati metaanalizu faktora prehrane koji utječu na procese u CNS-u.
Metode: Diferencijalni pregled relevantne svjetske znanstvene literature.
Rezultati: Izloženi su osnovni prijelazi: homo sapiens - homo noeticus - homo creans. Dat je pregled utjecaja industrije hrane prema glavnim vrstama prehrambenih namirnica i njihovog općeg mehanizma djelovanja na CNS. Masnoće, ugljikohidrati i bjelančevine te njihov utjecaj na CNS. Osnovni periodi prehrane čovječanstva: prehrana prije 200.000 godina: minerali, vitamini i masnoće; prehrana prije 20.000 godina: uvođenje žitarica; prehrana prije 2000 godina: agrokultura. Prehrana danas: industrija. Antioksidanti, vitamini, lijekovi. Osnovni ciklusi potrebe CNS-a za hranom.
Zaključak: Ukazano je na potrebu i glavne odrednice tzv funkcionalne prehrane za kvalitetan kreativni rad.

Ključne riječi


neurotransmiteri; apoptoza; signalni putovi; neuron; DNA ekspresija; starenje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja