Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita u Ljetopisu HZJZ za 2003

Urelija Rodin

Sažetak


Cilj rada je prikazati zdravstveno stanje populacije u Hrvatskoj, demografske značajke, najznačajnije uzroke pobola i pomora te organizaciju i rad zdravstvene zaštite. 
Hrvatska pokazuje značajke procesa demografske tranzicije s povećanjem udjela starijeg stanovništva i negativnim prirodnim prirastom. U pobolu i smrtnosti prevladavaju kronične nezarazne bolesti koje su najčešće vezane uz nezdrave životne navike. Broj zdravstvenih djelatnika i organizacija zdravstvene službe osiguravaju dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima Hrvatske, ali danas prisutni zdravstveni javnozdravstveni prioriteti mogu se rješavati jedino intersektorskim pristupom odnosno međusobnom suradnjom zdravstva s drugim segmentima društva. 
Stoga, temeljem pokazatelja zdravstvene statistike iz Ljetopisa, nije moguće dobiti cjeloviti uvid u zdravstveno stanje pučanstva. Sve što utječe na zdravlje i bolest ne bilježi se rutinski niti može biti utvrđeno samo u okvirima zdravstvenog sustava. 

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja