Priprema i implementacija regionalnog akcijskog plana za smanjivanje nejednakosti u zdravlju pomoću promicanja zdravlja

Autor(i)

  • Tatjana Kranjc Nikolić Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
  • Branislava Belović Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ključne riječi:

smanjivanje nejednakosti, regionalni nivo, «Bottom-up «pristup, akcijski plan, prilagođenost uvjetima, prijenos pristupa

Sažetak

U pomurskoj regiji u Sloveniji postoje   nejednakosti u zdravlju u odnosu na druge regije, kao i nejednakosti  između različitih skupina stanovništva unutar regije. Zavod za zdravstveno   varstvo Murska Sobota je smanjivanju nejednakosti u zdravlju pristupio na inovativan,  „bottom-up“ način , koristeći pri tome   metode promocije zdravlja. Pripremljen je strateški dokument s akcijskim planom, čiji je cilj  smanjivanje nejednakosti u zdravlju između pomurske i drugih slovenskih regija te kod   određenih vulnerabilnih skupina unutar same regije. Glavni i specifični ciljevi su implementirani u skladu s raspoloživim resursima, pri čemu smo se prilagođavali promjenama u okolini. Uspješna implementacija akcijskog plana je potaknula prenos našega pristupa u sve regije u Sloveniji  i u države Evropske unije.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi