Priprema i implementacija regionalnog akcijskog plana za smanjivanje nejednakosti u zdravlju pomoću promicanja zdravlja

Tatjana Kranjc Nikolić, Branislava Belović

Sažetak


U pomurskoj regiji u Sloveniji postoje  nejednakosti u zdravlju u odnosu na druge regije, kao i nejednakosti  između različitih skupina stanovništva unutar regije. Zavod za zdravstveno  varstvo Murska Sobota je smanjivanju nejednakosti u zdravlju pristupio na inovativan,  „bottom-up“ način , koristeći pri tome  metode promocije zdravlja. Pripremljen je strateški dokument s akcijskim planom, čiji je cilj  smanjivanje nejednakosti u zdravlju između pomurske i drugih slovenskih regija te kod  određenih vulnerabilnih skupina unutar same regije. Glavni i specifični ciljevi su implementirani u skladu s raspoloživim resursima, pri čemu smo se prilagođavali promjenama u okolini. Uspješna implementacija akcijskog plana je potaknula prenos našega pristupa u sve regije u Sloveniji  i u države Evropske unije.


Ključne riječi


smanjivanje nejednakosti, regionalni nivo,«Bottom-up«pristup, akcijski plan, prilagođenost uvjetima, prijenos pristupa

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja