„MIRIŠEŠ MI NA PROLJEĆE” – program promicanja nepušenja za učenike osnovne škole

Jadranka Jovanović, Zdenka Verban Buzeti

Sažetak


Program promicanja nepušenja za osnovnoškolce pod nazivom „Dišiš mi po pomladi“ (Mirišeš mi na proljeće) cjelovit je program koji ujedinjuje tri veće aktivnosti, uključujući i jednu na nacionalnoj razini. To su: potpisivanje prisege  o nepušenju, likovno ili literarno natjecanje s posebnom tematikom te završnu priredbu s izložbom. Sva tri dijela programa uključena su u školske aktivnosti i odvijaju se zahvaljujući aktivnoj suradnji učenika i učitelja, a temelje se na načelima promicanja zdravlja te su usklađena s godišnjim nastavnim planom. Navedene aktivnosti međusobno se nadopunjuju i povezuju i tako omogućavaju sinergijsko postizanje ciljeva. Program promicanja nepušenja među učenicima „Mirišeš mi na proljeće“ na izravan način podupire pozitivan lik mlade osobe koja ne puši i koja je upravo radi te svoje odluke ugodna, omiljena, uspješna, zabavna, zadovoljna sama sobom, samouvjerena i samostalna.


Ključne riječi


promicanje nepušenja, cjelovit program, osnovnoškolci, prisega o nepušenju, likovno/literarno natjecanje, priredba, izložba

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja