Promicanje zdravlja romskog stanovništva putem radio emisija

Autor(i)

  • Tatjana Kranjc Nikolić Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
  • Zdenka Verban Buzeti Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ključne riječi:

promicanje zdravlja, romsko stanovništvo, radio emisije, zajedničko vlasništvo, kulturi prilagođen pristup

Sažetak

Ciljevi programa promocije zdravog načina života pripadnika romske etničke skupine u Pomurju su postizanje boljeg razumijevanja unapređenja zdravlja, podizanje osviještenosti pripadnika ciljane skupine, prosljeđivanje stručnih savjeta i informacija koje se temelje na znanstvenim dokazima te aktivno sudjelovanje pripadnika ciljane skupine. U   razvijanju programa promocije zdravlja romskog stanovništva preko medija koristili smo dostupne kvantitativne i kvalitativne podatke, dobivene iz različitih izvora. Pripremili smo koncept radio emisija namijenjenih promicanju zdravlja Roma. Urednica i novinari romskog radija su pokazali   interes   za aktivno sudjelovanje u pripremi emisija. Na taj način smo postigli višestruku korist: direktno smo uključili Rome u pripremu radio emisija namijenjenih njima samima i motivirali smo ih za slušanje, što je pridonijelo ostvarivanju osjećaja tzv. „zajedničkog vlasništva „ (engl.shared ownership)  tih emisija. Radio emisije se neprekidno emitiraju jednom tjedno u stalnom terminu od 2008. godine. Na taj način smo osigurali kontinuitet informiranja i ponavljanje poruka.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi