Potreba i korisnost kliničke preventive

Branimir Čvorišćec

Sažetak


Kao središnji obnašatelji zdravstvene zaštite, liječnici se u tijeku svog osposobljavanja i obrazovanja podvrgavaju usvajanju znanja i vještina koje sadrže sve četiri dimenzije zdravstvene zaštite, tj.

promociju zdravlja 
prevenciju bolesti        
liječenje                 
rehabilitaciju

Ulaskom u svijet rada, liječnici se pretežito orijentiraju na pojedine elemente te zaštite i to najčešće na liječenje. Takav pristup ima i svoje povijesno značenje, jer – na koncu konca - gledano etimološki i riječ "liječnik" ima svoj korijen u riječi "liječenje".
Međutim, neki od liječnika rade u ustanovama koje su pretežno orijentirane na preventivu, odnosno javno zdravstvo. To su primjerice zavodi za javno zdravstvo, neka zdravstveno nastavna mjesta, znanstvene i slične institucije.
Posljednjih se godina, zbog naglog otklona od zdravlja u vezi sa - usudimo se reći - epidemijama kroničnih nezaraznih bolesti, pojavljuje tendencija da tzv. javno zdravstvo animira i aktivira cjelokupno zdravstvo na "cjelokupnost" ne samo poimanja, već i prakticiranja zdravstva.
To znači da svi zdravstveni profesionalci, bez obzira na kojem mjestu rade, trebaju - uz ostalo - usvojiti i preventivu ne samo kao svoju zdravstveno-političku ideologiju i politiku, već je i primjenjivati u praksi. To se - po takvom pristupu - odnosi na one koji rade u najelitnijim zdravstvenim ustanovama, kao što su to, primjerice, kliničke bolnice, a i sve one koji rade u zdravstvu srodnim sektorima pa i u potpuno nezdravstvenim djelatnostima. Takav pristup zagovaraju i brojne međudržavne organizacije koje se bave problemima zdravstva i to u prvom redu Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetska banka, UNDP i slične. Ono što je najvažnije: taj je pristup filozofija koju je još zagovarao "otac medicine" - Hipokrat, a predstavljalo je i suštinu ideologije nestora hrvatske socijalne medicine i javnog zdravstva prof. Andrije Štampara.
Poradi toga nam je namjena da u ovom skromnom prilogu podsjetimo na neke povijesne izvore, da citiramo stanovišta uvaženih međudržavnih organizacija te da podsjetimo da su i u našoj zemlji stečeni svi uvjeti da preventiva postane jedno od oružja svakog zdravstvenog profesionalca, da bude sadržana u radu svakog segmenta zdravstva, a sve sa krajnjim ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja i produženja životnog vijeka i to u kvalitetnom življenju.


Ključne riječi


preventivna medicina, tijek razvitka zdravstva, Štampar, klinička preventiva

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja