Provedba Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Zadarskoj županiji

Anđelka Gverić, Zoran Škrgatić

Sažetak


Na području Zadarske županije pozivni (calling) centar za provođenje «Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke» (Program) nalazi se u Zavodu za javno zdravstvo Zadar, a koordinator za provedbu je Anđelka Gverić, dr. med., spec. epidemiologije, voditeljica Službe za socijalnu medicinu u Zavodu. Naime, Zavod za javno zdravstvo Zadar, preko svoje Službe za socijalnu medicinu organizira mamografiranje, naručuje i šalje pozive ženama za mamografiju, prati odaziv žena, aktivno traži žene koje se ne odazivaju, daje savjete ženama koje se javljaju na besplatni telefon, mijenja termine na zahtjev žena,  provodi medijsku kampanju, prikuplja, upisuje, prati i evaluira mamografske nalaze i upitnike, te rezultate rada prosljeđuje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ključne riječi


karcinom; dojka; rano otkrivanje; mamografsko snimanje; probir; nacionalni program; Zadarska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja