ŠKOLSKI KURIKULUM – ODRAZ AUTONOMIJE ŠKOLE

Dinka Žulić, Tatjana Žižek, Dragica Benčik

Sažetak


Cilj i zadaci odgoja i obrazovanja određeni su temeljnim propisima te proizlaze iz potreba i zahtjeva određenog društva.

U Republici Hrvatskoj je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ZOOSŠ,2008.) osnovni pravni akt kojim se regulira djelatnost odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini i prema kojem se… odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji na autonomiji planiranja i organizacije… (čl. 4, st.2. al.5).
Istim Zakonom se u članku 26. određuje Nacionalni okvirni kurikulum (NOK, 2010.) kao temeljni dokument  odgoja i obrazovanja , dok članak 28. navodi Školski kurikulum kao odgovor na potrebu za većom autonomijom škole.

Školski kurikulum je dokument kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programi i projekti.

Sastavni dio Školskog kurikuluma je razvojni plan škole. Školski razvojni plan služi kao sredstvo za planiranje razvoja i kao mjera dinamike razvoja škole. Rezultat je: a) procesa samovrednovanja učitelja, ravnatelja, učenika, roditelja, b) detaljne analize prikupljenih podataka i, c) određivanja razvojnih prioriteta škole. Prioritetna razvojna područja su opisana konciznim, jasno iskazanim i lako razumljivim ciljevima. Ciljevi su specifični, ostvarivi i mjerljivi. Školski razvojni plan određuje metode i aktivnosti nužne za ostvarivanje tih ciljeva, potrebne resurse, vremensko određenje, nadležne/odgovorne osobe te mjerljive pokazatelje ostvarivanja cilja.


Ključne riječi


autonomija, školski kurikulum, razvojni plan škole

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja