PRIKAZ PERINATALNOG MORTALITETA RODILIŠ TA OPĆE BOLNICE VIROVITICA U RAZDOLJU 2005. - 2014. GODINA

Autor(i)

  • Milica Ivanic Opća bolnica Virovitica

Ključne riječi:

porođaji, perinatalni mortalitet, Opća bolnica Virovitica

Sažetak

         Milica Ivanic, Nives Kolar, Ksenija MikulčićOdjel za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Virovitica,Ljudevita Gaja 22, 33000 Virovitica    Sažetak U rodilištu Opće bolnice Virovitica bilo 2005.-2014. godine 7856 porođaja, prosječno godišnje 785. Posljednjih pet godina broj porođaja u stalnom je padu. Perinatalni mortalitet nakon tendencije sniženja, oscilira i stagnira te je u posljednje vrijeme na nivou prosjeka Republike Hrvatske Fetalni je mortalitet tijekom cijelog razdoblja podjednak uz manje oscilacije kao i subpartalni mortalitet. Rani neonatalni mortalitet bilježi značajni pad i cijelo je vrijeme nizak. Unapređenje antenatalne zaštite i dodatno obrazovanje doveli bi do daljnjeg sniženja perinatalnog mortaliteta.  Ključne riječi. porođaji, perinatalni mortalitet, Opća bolnica Virovitica  Abstract In the period 2005-2014 in Virovitica General Hospital Maternity Ward there had been 7856 deliveries with an average of 785 a year. The last five years was a continuous decrease the number of deliveries. After continuous decrease, perinatal mortality oscillated and in recent years was in the average level of the Croatian. Fetal mortality throughout the allowance period was equal with minor variations as well as subpartal mortality. Early neonatal mortality recorded significant decrease and the whole time was low. Improving antenatal care and further education would lead to a further reduction in perinatal mortality.  Keywords. births, perinatal mortality, General Hospital Virovitica  Uvod i metode  Rodilište Opće bolnice Virovitica zajedno s rodilištima Bjelovar, Koprivnica i Pakrac geografski pripadali su u bolnička rodilišta regije „Bilogora i Podravina“.(1) Novim prijedlogom Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016. planira se razvoj i funkcionalna integracija bolnica dviju različitih regija zdravstvenog planiranja, Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica iz Središnje i sjeverne regije s Općom bolnicom Virovitica iz Istočne regije.(2)Cilj je rada bio prikazati broj porođaja i perinatalni mortaliteta u rodilištu Odjela za ginekologiju i porodništvo u Općoj bolnici Virovitica i usporediti ih s rezultatima drugih rodilišta u Republici Hrvatskoj.Podaci za ovaj rad skupljeni su iz rađaonskog protokola i godišnjih izvješća rodilišta Opće bolnice Virovitica u desetgodišnjem   razdoblju od 2005. do 2014. godine. Istraženi su podaci o broju porođaja, fetalnom (FM), subpartalnom (SPM), ranom neonatalnom (RNM) i perinatalnom mortalitetu (PM). Osim ovih, korišteni su za isto razdoblje statistički podaci Savjetovanja o perinatalnom mortalitetu u Republici Hrvatskoj iz časopisa Gynaecologia et perinatologia. (1)  Rezultati i rasprava  Tijekom desetogodišnjeg razdoblja, od 2005. do 2014. godine, u rodilištu Opće bolnice Virovitica, bilo je 7856 porođaja, odnosno prosječno 785 porođaja godišnje. Na Slici 1. prikazano je kretanje broja porođaja po godinama u rodilištu Opće bolnice Virovitica u desetogodišnjem razdoblju. U prvoj polovini prikazanog razdoblja vidljive su veće oscilacije u broju porođaja (860 vs. 753 porođaja), dok je u posljednjih pet godina prisutan stalni pad od prosječno 37 porođaja manje svake godine. Slične podatke o kretanju broja porođaja nalazimo i na nivou Republike Hrvatskoj uz veće oscilacije (Slika 2.).    Slika 1. Broj porođaja u rodilištu Opće bolnice Virovitica 2005-2014. godine  Učestalost prijevremenih porođaja oscilira i prosječno iznosi 4,77% od ukupnog broja porođaja, a što je niže od prosjeka prijevremeno porođene djece u Republici Hrvatskoj (>6% prijevremenih porođaja).Podaci za fetalni (FM), subpartalni (SPM), rani neonatalni (RNM) i perinatalni mortalitet (PM) izražene u promilima prikazani su na Slici 3. Podaci se odnose na perinatalne smrti plodova iznad 28. tjedna gestacije.Vidljivo je veliko smanjenje perinatalnog mortaliteta u prvom petogodišnjem razdoblju, kao o oscilacije u posljednjih pet godina. Fetalni je mortalitet tijekom cijelog razdoblja podjednak uz manje oscilacije kao i subpartalni mortalitet. Rani neonatalni mortalitet bilježi značajni pad u prve tri godine i cijelo je vrijeme nizak. Značajan utjecaj na perinatalni mortalitet ima još uvijek visok fetalni mortalitet. Za spomenuti je kod subpartano umrla dva fetusa da su porođaji bili inducirani zbog teških fetalnih anomalija.      Slika 2. Broj porođaja u rodilištima Hrvatske 2005-2013. godine    Slika 3. Fetalni (FM), subpartalni (SPM), rani neonatalni (RN) i perinatalni mortalitet (PM) u rodilištu Opće bolnice Virovitica od 2005.-2014. godine (‰)  Na Slici 4. usporedno je prikazan perinatalni mortalitet u rodilištu Opće bolnice Virovitica i u Republici Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju (nedostaju podatci za Republiku Hrvatsku za 2014. godinu). Visoki perinatalni mortalitet u prvih pet godina pada ispod republičkog prosjeka, dok je posljednjih godina, prosječno na nivou perinatalnog mortaliteta u Republici Hrvatskoj.(2)    Slika 4. Perinatalni mortalitet  u rodilištu Opće bolnice Virovitica i Hrvatskoj 2005.-2014. godine (‰)  Zaključak  Broj porođaja u posljednjih je pet godina u stalnom padu, što bilježe i ostala rodilišta u Republici Hrvatskoj uz veće oscilacije. Perinatalni mortalitet nakon tendencije sniženja, oscilira i stagnira te je u posljednjih godina na nivou prosjeka Republike Hrvatske. Unapređenje antenatalne zaštite, kvalitetna izobrazba (subspecijalizacije iz fetalne medicine i opstetricije, neonatologije) i nova opremom, doveli bi do daljnjeg sniženja perinatalnog mortaliteta.  Literatura  1. čelmiš J, Juras J, Rodin U. Perinatalni mortalitet u Republici Hrvatskoj u 2013. godini Gynaecol Perinatol 2014;23(Suppl. 1):S3–S18.2. Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. Prijedlog, 2014.http://www.zdravlje.hr/zakonodavstvo /savjetovanje_sa_zainteresiranom_javnoscu/arhiva/nacionalni_plan_razvoja_klinickih_bolnickih_centara_klinickih_bolnica_klinika_i_opcih_bolnica_u_rh_2014_20163. Rodin U, Belić D, Lesjak Z. Izvješće za 2013. Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2013. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za javno zdravstvo, Zagreb, 2014. http://hzjz.hr/wp-content/uploads/2014/08/Porodi_ 2013.pdf  Milica Ivanic, bacc.med.techn.e mali:  Odjel za ginekologiju i porodništvo, Opća bolnice Virovitica,Ljudevita Gaja 22, 33000 Virovitica  Nives Kolar, bacc.med.techn.Ksenija Mikulčić, bacc.med.techn.  

Downloads

Objavljeno

2015-12-02

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi