SMANJIVANJE NEJEDNAKOSTI U ZDRAVLJU – ISTRAŽIVANJE ŽIVOTNOG STILA ROMA

Branislava Belović

Sažetak


U Sloveniji živi od 8000 do 10000 pripadnika romske zajednice. Najviše ih je naseljeno u Pomurju.  O zdravstvenom stanju i životnom stilu Roma u Sloveniji je bilo poznato malo vjerodostojnih  podataka.  Jedan od razloga za to je  pravna regulativa, koje ne dozvoljava  prikupljanje podataka  o zdravstvenom stanju po nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, a s druge strane,  do sada je bilo i premalo  istraživanja koja bi osigurala takve podatke.

Presječna pregledna epidemiološka studija(cross-sectional study ili studija prevalencije): “Čimbenici rizika za nezarazne bolesti odraslih pripadnika romske zajednice“ iz 2005./2006. godine je prvo takvo istraživanje među Romima u Sloveniji te je istovjetno istraživanju  životnog stila  odraslih stanovnika Slovenije,  koje se izvodi svake četvrte godine. Istraživanjem smo željeli utvrditi prehrambene navike, tjelesnu aktivnost, navike pušenja i konzumiranja alkohola,   korištenje pojedinih zdravstvenih usluga, ocjenu zdravstvenog stanja te uključenost Roma u svojoj zajednici i izvan nje. U romskim naseljima anketirano je  258 odraslih pripadnika  romske zajednice u Pomurju  u dobi od 20.-64. godine. Rezultati su pokazali izrazito nezdrav životni stil. Rezultati istraživanja  poslužili su kao osnova za razvijanje i provođenje programa i aktivnosti  promicanja zdravlja  Roma. Istraživanje je bilo od izuzetnog značaja i zbog mogućnosti dolaska stručnjaka u  sama naselja te upoznavanja sa životom Roma u njihovom okruženju.  Preko romskih koordinatora stvorena je partnerska mreža kojom se služimo u provođenju programa i aktivnosti. Izlazak stručnjaka javnog zdravstva na teren povećao je povjerenje i zanimanje  stanovnika romskih naselja za aktivnosti promicanja zdravlja koje provodi Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota sa svojim partnerima.

Ključne riječi


Romi, Pomurje, životni stil, presječna pregledna epidemiološka studija (cross-sectional study ili studija prevalencije)

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja