SMANJIVANJE NEJEDNAKOSTI U ZDRAVLJU – ISTRAŽIVANJE ŽIVOTNOG STILA ROMA

Autor(i)

  • Branislava Belović Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ključne riječi:

Romi, Pomurje, životni stil, presječna pregledna epidemiološka studija (cross-sectional study ili studija prevalencije)

Sažetak

U Sloveniji živi od 8000 do 10000 pripadnika romske zajednice. Najviše ih je naseljeno u Pomurju.   O zdravstvenom stanju i životnom stilu Roma u Sloveniji je bilo poznato malo vjerodostojnih   podataka.   Jedan od razloga za to je   pravna regulativa, koje ne dozvoljava   prikupljanje podataka   o zdravstvenom stanju po nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, a s druge strane,  do sada je bilo i premalo  istraživanja koja bi osigurala takve podatke. Presječna pregledna epidemiološka studija(cross-sectional study ili studija prevalencije): “čimbenici rizika za nezarazne bolesti odraslih pripadnika romske zajednice“ iz 2005./2006. godine je prvo takvo istraživanje među Romima u Sloveniji te je istovjetno istraživanju   životnog stila   odraslih stanovnika Slovenije,  koje se izvodi svake četvrte godine. Istraživanjem smo željeli utvrditi prehrambene navike, tjelesnu aktivnost, navike pušenja i konzumiranja alkohola,     korištenje pojedinih zdravstvenih usluga, ocjenu zdravstvenog stanja te uključenost Roma u svojoj zajednici i izvan nje. U romskim naseljima anketirano je  258 odraslih pripadnika   romske zajednice u Pomurju   u dobi od 20.-64. godine. Rezultati su pokazali izrazito nezdrav životni stil. Rezultati istraživanja  poslužili su kao osnova za razvijanje i provođenje programa i aktivnosti   promicanja zdravlja  Roma. Istraživanje je bilo od izuzetnog značaja i zbog mogućnosti dolaska stručnjaka u   sama naselja te upoznavanja sa životom Roma u njihovom okruženju.   Preko romskih koordinatora stvorena je partnerska mreža kojom se služimo u provođenju programa i aktivnosti. Izlazak stručnjaka javnog zdravstva na teren povećao je povjerenje i zanimanje   stanovnika romskih naselja za aktivnosti promicanja zdravlja koje provodi Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota sa svojim partnerima.

Downloads

Objavljeno

2012-11-21

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi