Hrvatska udruga prijatelja hospicija

Marčela Matijević-Klobučar

Sažetak


Hrvatska udruga prijatelja hospicija dobrovoljna je socijalno-medicinska, samostalna i neprofitna udruga fiziÄkih i pravnih osoba, osnovana radi ostvarenja zaÅ¡tite i unapreÄ‘enja materijalnih, zdravstvenih i socijalnih prava Å¡tićenika Udruge, tj.od samog osnutka Udruga se bavi poboljÅ¡anjem kvalitete života neizljeÄivih, kroniÄnih, umirućih bolesnika i Älanova njihovih obitelji na podruÄju Grada Zagreba i ZagrebaÄke županije. PokuÅ¡avamo pomoći u ublažavanju neugodnih simptoma, posebno boli. Naglasak nije na smrti, već na kvaliteti života u posljednjim mjesecima, nerijetko i danima. Korisnicima i njihovim obiteljima pružamo i psihosocijalnu podrÅ¡ku. Udruga se financira putem programa i projekata domaćih i inozemnih donatora te donacija fiziÄkih i pravnih osoba.


Ključne riječi


Hrvatska udruga prijatelja hospicija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja