Otvoren Kolaborativni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV/AIDS-a na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Ivana Božičević

Sažetak


U ožujku 2008. godine Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ dobila je status Kolaborativnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za razvoj kapaciteta za praćenje epidemije HIV/AIDS-a. Glavni ciljevi rada Kolaborativnog centra su edukacija stručnjaka koji se bave epidemiološkim praćenjem kretanja HIV-a putem seminara i radionica, pružanje stručne pomoći zemljama u planiranju i provođenju kliničkih i populacijskih istraživanja HIV -a te izrada smjernica za istraživanja epidemije HIV-a. Centar u provođenju aktivnosti surađuje sa UNDP-om, WHO EURO, WHO HQ, UNAIDS-om; University of California, San Francisco, Health Protection Agency, UK te Europskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti.    

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja