Analiza indikatora kvalitete zdravstvene njege na Internoj klinici (2. dio)

Željka Benceković

Sažetak


Cilj i svrha: na osnovu analize indikatora kvalitete zdravstvene njege dobiti uvid u kvalitetu određenih područja rada medicinskih sestara, te identificirati područja i načine za poboljšanje kvalitete. 
Objašnjenje: djelatnici u sustavu zdravstva suočeni su s potrebom unaprjeđenja kvalitete i povećanjem sigurnosti bolesnika. To je obveza i medicinskih sestara, a razlozi koji ih na to potiču su brojni. Koristan alat koji pomaže medicinskim sestrama u procjeni kvalitete zdravstvene njege, ali i u praćenju nastojanja usmjerenih njezinom unaprjeđenju, su indikatori kvalitete. U ovu analizu su uključeni indikatori koji se odnose na tri važna područja u radu medicinskih sestara, a to su: zbrinjavanje boli, edukacija/informiranost i prevencija padova. 
Metode: kako bi se kvaliteta pretvorila u mjerljive pokazatelje izrađeni su upitnici za procjenu zadovoljstva bolesnika zbrinjavanjem boli i edukacijom/informiranošću. Analiza padova napravljena je na osnovu "Sestrinskog izvješća nakon pada". Za potrebe istraživanja su napravljeni i standardi zbrinjavanja za navedena područja. Upitnik je proveden na bolesničkim odjelima i poliklinikama Interne klinike, KB "Sestre milosrdnice". Pitanja su se odnosila na zadovoljstvo općenito i zadovoljstvo postignućem pojedinih dijelova standarda. Promatrano je i kako na zadovoljstvo bolesnika djeluju i određene karakteristike bolesnika. Izvršena je i analiza padova o kojima je pisanim putem izvješteno, te izvršena usporedba 2002. i 2006.godine Statističkom analizom dobivene su srednje vrijednosti i raspršenja, a testirane su i povezanosti.
Rezultati: utvrđena je prisutnost česte boli, svakodnevne boli, i boli snažnog intenziteta. Vezano uz zadovoljstvo bolesnika utvrđeno je da je ono ispod prihvatljive granice, a ispod nje je i zadovoljstvo postignućem pojedinih dijelova standarda zbrinjavanja boli od strane medicinskih sestara. To je posebno vezano za uključivanje bolesnika u skrb i njegovo informiranje, procjenu boli i učinaka provedenih postupaka. U edukaciji/informiranju bolesnika ispod prihvatljive granice je zadovoljstvo korištenjem pomagala, uvjetima u kojima sestre provode edukaciju, uključivanjem bolesnika u proces edukacije, te provjerom naučenog. U slučaju padova, uočen je trend smanjivanja broja padova, ali je došlo do porasta ozljeda. Potvrđena je prisutnost određenih čimbenika rizika, te trendovi i okolnosti u kojima je došlo do pada, a analizirane su i provedene preventivne mjere.
Zaključak: na osnovu analize indikatora dobiven je uvid u kvalitetu određenih područja rada medicinskih sestara. Potrebno je izvršiti dodatne analize, te pronalaziti mjere za unaprjeđenje kvalitete. Kao sudionici u zbrinjavanju bolesnika medicinske sestre moraju težiti unapređenju kvalitete, povećanju zadovoljstva bolesnika i sigurnosti u bolnicama. Za to su im potrebni indikatori kvalitete zdravstvene njege. 

Ključne riječi


medicinske sestre, indikatori kvalitete, bol, edukacija/informiranost, padovi

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja