Sigurno i ekološko zbrinjavanje otpada nastalog pri liječenju šećerne bolesti

Rosana Svetić Čišić, Ljubica Mendaš, Darinka Jurović, Olga Cvetko

Sažetak


Cilj: Istražiti znanje, stavove i postupke o sigurnom ekološkom načinu zbrinjavanja otpada u dvije grupe ispitanika, bolesnika i zdravstvenih djelatnika. 
Metode rada: Korišten je anketni listić sa 7 pitanja za svaku grupu ispitanika. Zdravstveni djelatnici su ispitani o stavovima i koliko o toj temi educiraju bolesnike. Bolesnici su ispitani kako postupaju s otpadom i jesu li educirani.
Rezultati rada:
• 52,27 % zdravstvenih djelatnika je u prosjeku imalo 12 (yrs) ± 4,5 edukacije, prosječna starost je 39,92(yrs) ± 21,50 i većina je žena 89,77%. 56,52 % bolesnika imalo je 12 (yrs) ± 4,5 edukacije; prosječna starost je 58,93 (yrs) ± 31,50, duljina liječenja 12,28 (yrs) ± (14,5) i žena je 48,91%. 
• O ekološkom zbrinjavanju otpada ponekad razmišlja više od polovine ispitanika zdravstvenih djelatnika (52,81%), a bolesnika (42,39 %).(65,22%) bolesnika nije upoznato s tom temom, a ako su upoznati onda su im informacije u (11,96 %) dale medicinske sestre, dok (44,83 %)zdravstvenih djelatnika misli da nisu dovoljno upoznati. 
• (70,65 %) bolesnika baca otpad u običan otpad, no (68,18 %) zdravstvenih djelatnika smatra da otpad treba odlagati u infektivni otpad.
• Čak (85,87 %) bolesnika pažljivo odlaže korištene igle, ali (36,36 %) zdravstvenih djelatnika upozoravaju bolesnike na pažljivo odlaganje tek ponekad kada se sjete. 
• Obje skupine ispitanika se slažu da je to važno područje u više od (61,95 %), te da o tome treba više pisati, govoriti i djelovati (78,26 %).
• I bolesnici (54,35 %) i zdravstveni djelatnici (76,14 %) žele više informacija o tom području.
Zaključak:
U zdravstvenim ustanovama nije problem sa zbrinjavanjem otpada nastalog pri liječenju DM, jer postoje spremnici za infektivni otpad i sortiraju se sve vrste otpada.
Međutim u kućnim uvjetima ne postoje uvjeti za pravilno zbrinjavanje takvog otpada. Bolesnici su premalo upoznati s načinima zbrinjavanja otpada, niti imaju mogućnosti za provođenje istog.
To je područje gdje se još mora puno raditi na edukaciji, prosvjećivanju i osvještavanju cjelokupne populacije.

Ključne riječi


ekologija, otpad, medicinska sestra, šećerna bolest

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja