Edukacija bolesnika oboljelih od ishemične bolesti srca

Marija Ljubičić

Sažetak


Edukacija bolesnika je sistematski, bolesniku upućen, proces učenja. Sastavni je dio zdravstvene njege i liječenja, a time i svake aktivnosti medicinske sestre. Kao takva, edukacija predstavlja kontinuirani proces. Ima za cilj poticati bolesnika da aktivno sudjeluje u brizi za vlastito zdravlje. 
U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja na području formalne edukacije bolesnika, njihove upućenosti u čimbenike rizika, vještine mjerenja pulsa i tlaka, te poznavanje normalnih vrijednosti istih. Pitanja se također odnose na postupke u slučaju pojave boli kod kuće, primjenu nitroglicerina i ostalih lijekova, te prehrane i aktivnosti.

Ključne riječi


učenje, edukacija bolesnika, aktivno sudjelovanje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja