Sestrinska skrb za bolesnika nakon transplantacije srca

Margita Poturić, Adriano Friganović

Sažetak


Transplantacija srca postala je opće prihvaćena i jedina uspješna metoda liječenja terminalnog stadija srčane bolesti. Cilj transplantacije srca je produžiti život bolesniku koji boluje od terminalne bolesti, ali i vratiti bolesnika u normalni, aktivni, svakodnevni život, odnosno vratiti mu mogućnost normalna življenja. Naravno, što je kandidat boljeg odnosno "stabilnijeg" stanja, preživljavanje će biti duže, a posttransplantacijska rehabilitacija potpunija. Priprema za prijem bolesnika kojem je transplantirano srce podrazumijeva pripremu prostora, pripremu aparature te pripremu osoblja. Bolesnik se nakon operacijskog zahvata zaprima u posebnu prostoriju (BOX) koja se temeljito dezinficira. Neposredno prije dolaska bolesnika iz operacijske dvorane medicinska sestra zaprima izvješće od anesteziološkog tehničara o intraoperacijskom tijeku, vrsti i lokaciji intravaskularnih katetera, lokaciji drenova te o mogućim komplikacijama.
Transplantacija srca postala je široko prihvaćena metoda liječenja ishemične i idiopatske kardiomiopatije u svim kardiokirurškim centrima diljem svijeta. Dobrom edukacijom zdravstvenog osoblja i pridržavanjem svih naputaka Referentnog centra za bolničke infekcije smanjuje se broj incidencija infekcija u ranom poslijeoperacijskom tijeku.

Ključne riječi


transplantacija srca, sestrinska skrb

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja