Opažanja jednog radnika na unapređenju zdravlja na selu

Andrija Štampar

Sažetak


Slobodan prijevod predavanja održanog na Medicinskoj školi Harvardskog sveučilišta 15. veljače 1938. Harvardsko sveučilište poziva svake godine pojedine stručnjake iz raznih zemalja da održe predavanja iz pitanja preventivne medicine. Ta se predavanja zovu po liječniku Cutteru: »Cutter-predavanja». - Originalno predavanje na engleskom jeziku štampano je u New England Journal of Medicine, 218 (1938 991-997. Hrvatski prijevod objavljen je prvi puta u Liječničkom vjesniku, 61 (1939) 1-5. 

Velika je čast, koju mi je iskazalo vaše Sveučilište, pozvavši me da u ovoj akademskoj godini održim Cutter-predavanje. Želim da vam izrazim svoju duboku zahvalnost na priznanju, što ste mi ga iskazali tim pozivom.

Naslov mojega predavanja je: »Opažanja jednog radnika na unapređenju zdravlja na selu«. U posljednjih nekoliko godina radio sam na unapređenju seoskog zdravlja bilo kao načelnik za narodno zdravlje u jednoj seljačkoj zemlji ili kao običan radnik u seoskim predjelima. Prva zemlja, u kojoj sam radio na tim poslovima, bila je Jugoslavija, a druga, najveća seljačka zemlja na svijetu, Kina. No, kako sam bio u vezi sa međunarodnom službom zdravlja, koju provodi Društvo Naroda, imao sam prilike da posjetim veliki broj zemalja i da se bavim čitavim nizom proučavanja, posebice pitanjima zdravlja na selu.

Dok sam izvodio neke od svojih zadaća, nailazio sam na pitanja života na selu i našao sam da uspjeh u radu za seosko zdravlje ovisi o mnogim faktorima, koji se obično smatraju da leže izvan liječničkog djelokruga.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja