Kliničke osobitosti i liječenje Trihineloze

Ante Beus

Sažetak


Patogeneza i patološko-anatomske promjene kod trihineloze

Patogeneza i patološko-anatomske promjene su, kao i simptomi bolesti u čovjeka, posljedica biološkog ciklusa trihinela, a opseg oštećenja ovisi o broju parazita koji su ušli u organizam, ali i o imunološkom statusu domaćina. Teške kliničke slike se vide kod onih infekcija, gdje se u gramu mišića oboljelog nalazi 50 do 100 ličinki, dok će infekcija biti asimptomatska, ako je broj ličinki po gramu mišića manji od 10.

U tankom crijevu odrasle ženke uzrokuju djelomičnu atrofiju resica s infiltracijom mukoze i submukoze polimorfonuklearima, eozinofilima, limfocitima i makrofagima.


Ključne riječi


trihineloza, kliničke osobitosti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja