Prijedlog programa trajne edukacija liječnika opće/obiteljske medicine

Autor(i)

  • Lucija Murgic Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Š kola narodnog zdravlja "Andrija Š tampar"

Ključne riječi:

edukacija, obiteljska medicina,

Sažetak

Stalno usavršavanje i edukacija trajna je potreba i obaveza svakog liječnika. Osim pojedinih kongresa, simpozija i predavanja financiranih od strane farmaceutske industrije za sada ne postoji nikakav oblik organizirane trajne edukacije namijenjen isključivo liječnicima opće/obiteljske medicine. U ovom radu opisan je prijedlog programa trajne edukacije koji bi bio organiziran u obliku sastanaka/radionica prilagođenih potrebama liječnika opće/obiteljske medicine te njihovoj međusobnoj razmjeni iskustava, znanja i vještina

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Inovacije