Ukratko o službi školske medicine

Mirjana Bajramović

Sažetak


Služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladeži i studenata započela je sa radom u studenom 1998. godine. 
Ubrzo se naša služba popunila sa pet liječnika i šest medicinskih sestara. Četiri liječnika su u međuvremenu završila specijalizaciju iz Školske medicine. Ovog trenutka u Školskoj godini 2007/2008 skrbimo o 18246 osnovnoškolaca, 7971 srednjoškolaca i oko 1500 studenata koji polaze Dislocirani studij osječkog Sveučilišta J.J. Strossmayera u Vukovaru i Vinkovcima. Po jedan naš tim je smješten u Vukovaru i Županji a tri tima rade u Vinkovcima. Specifikum našeg rada je veliki broj osnovnih i područnih škola koje se nalaze u manjim mjestima, a samo trećina učenika polazi škole u pet gradova naše Županije.
Program preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite za djecu, mladež i studente obuhvaća u našem radu uglavnom ove aktivnosti: sistematske preglede učenika, screeninge, namjenske preglede, cijepljenje i docjepljivanje protiv zaraznih bolesti.
Ostali dio naših radnih zadataka odnosi se na savjetovališni rad sa djecom, roditeljima i profesorima koji se provodi kontinuirano kroz sav posao i kroz naše polivalentno Savjetovalište za mladež, učenike i studente.
Svih ovih godina posebnu pažnju poklanjamo promicanju zdravlja i zdravih navika kod djece, podizanju razine znanja o zdravlju i bolestima i aktivnoj brizi mladih o svom zdravlju.
U zdravstveni odgoj smo uključeni svi i provodimo ga kroz sve radne zadatke. Uz to se bavimo prevencijom ovisnosti, surađujemo sa ostalim ambulantama u čijoj su skrbi naši učenici i nastojimo našoj djeci, njihovim roditeljima i profesorima biti pri ruci za informacije uvijek kad nas zatrebaju.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja