III. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 4. - 6. travnja 2008. (3rd Croatian Congress with International Participation, Opatija , April 2008.)

S Njunjić

Sažetak


Udruga za prevenciju prekomjerne težine sudjelovala je (drugi puta) aktivno u radu III. Kongresa o debljini s međunarodnim sudjelovanje, održanog u Opatiji od 4. do 6. travnja 2008. godine, prezentirajući svoj dosadašnji rad: „Uloga UPPT u realizaciji Akcijskog plana prevencije prekomjerne težine“ (predavači Sonja Njunjić i Mirela Vidović). Naglasak je bio na aktivnosti i provođenju programa za razdoblje 2007. godine u kojoj je Udruga aktivno uključena u provedbu Akcijskog plana o prevenciji prekomjerne težine za razdoblje 2007. do 2012. godine, a odnosi se na promicanje zdravlja i primarnu prevenciju prekomjerne tjelesne težine (povećane tjelesne težine i debljine) za stanovništvo svih dobnih skupina radi usvajanja znanja i vještina potrebnih za očuvanje zdravlja edukativno-zdravstvenim akcijama uz potporu i savjetovanje liječnika različitih profila.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja