Naklada i financiranje časopisa

Nakladnik

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Izdavači

Odluku o pokretanju Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo je donio I Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja. Časopis će izdavati Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar» sa županijskim Zavodima za javno zdravstvo, preventivnim ustanovama i stručnim društvima iz preventive i javnog zdravstva, uz organizirano sudjelovanje javno zdravstvenih katedri i svih doktora znanosti sa ovog područja,. Partneri u radu će biti Zbor novinara za zdravstvo i medicinu,  Udruge za zdravlje, zdravstvo i prava pacijenata i suradno gospodarstvo. Stalnu suradnju ćemo ostvarivati i sa Hrvatskim Saborom, Ministarstvom za zdravstvo i  socijalnu zaštitu, drugim Ministarstvima, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, i županijskim i lokalnim vlastima.