Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Hrvatski časopis za javno zdravstvo usmjeren je na objavljivanje znanstvenih i stručnih članaka iz područja teorije i prakse javnog zdravstva Republike Hrvatske što uključuje socijalnu medicinu, epidemiologiju, istraživanja usluga u zdravstvu, upravljanje u zdravstvu, etiku i pravo u zdravstvu, zdravstvenu ekonomiku, zdravstvenu ekologiju i ostala srodna područja.

 

Rubrike

Europski javno-zdravstveni projekti

Urednici
 • Branko Kolarić
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Međunarodna suradnja

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Ana Ivičević Uhernik
 • Sandra Mihel
 • Ivan Pristaš
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Fotografija i zdravlje

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Sandra Mihel
Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Sigurnost i kvaliteta hrane

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Sandra Mihel
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Prevencija zaraznih bolesti

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Sandra Mihel
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Patronažna zdravstvena zaštita

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Sandra Mihel
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Istraživanja nezaraznih bolesti

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Sandra Mihel
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Intervencije u prevenciji

Urednici
 • Marijan Erceg
 • Sandra Mihel
Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak
 

Recenzijski postupak

Ukoliko je znanstveni članak predan u HČJZ i nalazi se u postupku obrade ili je prihvaćen za objavljivanje, autor ne smije isti rad objaviti drugdje bez prethodne dozvole uredništva HČJZ-a. Nakon primitka znanstvenog članka, glavni urednik ocijenjuje hoće li ga odmah proslijediti recenzentu, vratiti autoru sa sugestijama za doradu ili odbiti. Znanstveni članci podliježu recenziji od strane jednog recenzenta. Recenzenti su doktori znanosti s područja Republike Hrvatske koji su znanstveno su aktivni u području javnog zdravstva, te oni odlučuju o prihvatljivosti članka za objavljivanje. Recenzija je «dvostruko slijepa» - autorima nije poznat identitet recenzenata, niti je recenzentima poznat identitet autora.

 

Učestalost izdavanja

HČJZ se izdaje četiri puta godišnje, na hrvatskom jeziku u elektroničkom obliku. Časopis obavezno izlazi predviđenog datuma, na web stranici www. hcjz.hr i uz e-mail obavijest pretplatnicima. Brojevi izlaze 7.I, 7.IV, 7.VII i 7.X.

Časopis će primati svi zainteresirani stručnjaci i profesionalci javnog zdravstva, udruge za zdravstvo, saborski zastupnici i ostali odgovorni za politiku narodnog zdravlja i javnog zdravstva.

 

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.