Hrvatski časopis za javno zdravstvo


Vol 17, broj 56, 7. siječnja 2021.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Uredništvo HČJZ 1

Stručni radovi

Sestrinska dokumentacija u Jednodnevnoj dječjoj kirurgiji PDF
Marta Bačurin 2-7
Okolišni uzroci primarne ovarijske insuficijencije PDF
Miodrag Beneš 8-16
Faktorska analiza Covid-19 epidemioloških mjera PDF
MARIO MANDUŠIĆ 17-24
Plan istraživanja utjecaja uvođenja standardnog operativnog postupka u kliničku praksu rodilišta na određeni klinički ishod PDF
Jelena Dimnjaković, Tamara Poljičanin, Bisreka Matok Glavaš, Sonja Kočiš čŒovran 25-28
Imunološke putovnice PDF
Jakov Vuković 29-31
Mentalno zdravlje djece i adolescenata: prevalencija i specifičnosti mentalnih poremećaja PDF
Valentina Ričković 32-38
STAVOVI STARIJIH OSOBA PREMA CIJEPLJENJU PROTIV GRIPE PDF
DARKO ROPAC, Hermina Fridl, Ina Stašević 39-50
Koliko medicinske sestre/tehničari participiraju osobnog zdravlja u vrijeme korona krize PDF
Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić 51-59
Uloga medicinske sestre u liječenju kronično kritično oboljelih PDF
Kristian Civka, Tamara Bošnjak, Adriano Friganović 60-66
Plan procjepljivanja protiv Covid 19 u zemljama Europske unije/Europske ekonomske asocijacije PDF
Nataša Antoljak 67-80